MTB - på vejen og i skoven

Den blå elastik - På vejen og i skoven

Der er mange brugere af skovene, og der skal være plads til os alle.


For Den blå elastik er derfor vigtig at tydeliggøre de retningslinjer, som vi som MTB ryttere skal anvende når vi færdes i skovene.


Med udgangspunkt i Naturstyrelsens kodeks for opførsel på cykel i skoven har vi opstillet disse retningslinjer 


Sæt farten ned, når du møder andre skovgæster

 • Når vi møder andre skovgæster sænker vi farten til gå-tempo og hilser pænt. Den sidste rytter i en flok siger gerne til de andre skovgæster at vedkommende er den sidste
 • Råb ikke "se op" eller "bagfra". Det opfattes negativt af de andre skovgæster, som tror det er til dem der bliver råbt eller ikke forstår betydningen af det der råbes.


Gør roligt og venligt opmærksom på, at du gerne vil forbi

 • Giv lyd i god tid. Brug gerne din ringeklokke - den lyd kender folk. Vær opmærksom på, at gående ofte drejer ud på stien da de vender sig om for at se hvad der kommer. En gående i venstre side af en sti drejer som regel til højre og træder derfor ofte også et skridt til højre - ud på stien. Tilpas farten, så du kan nå at stoppe.


Skræm ikke dyrene og værn om træer og planter

 • Vi respekterer vildtlommerne og undgår at køre i disse.
 • Møder du hest og rytter, så giv lyd i rigtig god tid. Det er vigtigt at hesten ikke bliver forskrækket. Stop gerne helt op og lad hesten passere. Der er meget stor forskel på heste; nogle kan nemt acceptere os - andre heste reagerer ret uhensigtsmæssigt. Pas på - det er farligt for både dig, rytteren og hesten.


Undgå at køre på ridestier, skispor og de afmærkede vandreruter uden for skovvejene

 • Disse er lavet for at adskille de forskellige brugergrupper i skoven, og tjener også til at vi kan køre i fred på MTB sporene.


Kør aldrig i skovbunden uden for de officielle MTB-spor

 • Vi kører kun på allerede etablerede stier.
 • Vi respekterer ligeledes NS "MTB forbudt skilte" som står rundt om i skoven.
 • Naturstyrelsen har i uge 12 2013 sat "cykling forbudt" skilte op ved en række trapper og udsigtspunkter, hvor cykling er et problem
 • Disse skilte respekterer vi selvfølgelig også 


Kør ikke på fortidsminder - gravhøje, hulveje og stendiger m.fl.

 • Vi respekterer vores kulturarv, og kører derfor ikke på den.


Smid aldrig dit affald i skoven

 • Tag alt med hjem fra en tur. Har du en punkteret slange tager du den med hjem. Har du emballage fra en brugt gel tager du den også med hjem. Der er altid plads i lommen til en tom gel. Tøjet skal vaskes alligevel.


Dette kodeks har alle ryttere i Den blå elastik en forpligtelse til at leve op til. Vores gode forhold til naturen, de andre gæster i skoven og til naturstyrelsen er en forudsætning for at vi kan bruge skovene til god motion.

Vi opføre os ordenligt

 • Vi kører altid med hjelm


 • Vi overholder færdselsreglerne


 • Vi hilser på cyklister og fodgængere i skoven 


 • Vi cykler sammen 


 • Vi samler op - venter på sidste mand